Stoletá válka (1337-1453)

Jitka Jakimeczková

Důvody

1) Snaha získat i zbývající anglická území
2) spor o Flandry

Válka skončila tím, že Angličané ztratili všechna francouzská území.Takže vyhrálam Francie.

Johanka z Arku byla hrdinka Francie dokud jí neupálili za kacířství.

Tohle téma se mi líbilo a bavilo mě

Otázka pro ostatní: Víte co jsou to Flandry?

České stavovské povstání

V roce 1917 byl zvolen českým králem Ferdinand II. Byl to horlivý katolík Katolická strana po jeho nástupu začala porušovat Rudolfův Majestát. Nespokojení čeští stavové to považovali za porušování svých stavovských práv proto roku 1618 provedli na protest defenestraci na Pražském hradě. Touto událostí začíná české stavovské povstání a třicetiletá válka.

Třicetiletá válka

Příčiny Války:

a)Spor mezi katolíky a protestanty                                     

b)Habsburkové chtějí rozšířit svou moc

c)Hospodářská převaha

Valčící strany: Katoická liga - Protestanská unie

Fáze Války  1.Česká válka                                                           2. Faltská válka                                                       3. Dánská válka                                                         4. Švědská válka                                                       5. Švédskofrancouzká válka

vyčerpání obou stran=Vestfalský mír (1648)

                                          

Evropa po 30 leté válce

    posílení pozic Habsburků=vznik Habsburské monarchie                probíha centralizace=vše se řídí z Vídně

    Konflikty

    - Trci nebezpečí-obklíčena Vídeň                                        - Války o dědictví španělské  

    Roku 1711 na trůn nastupuje král Karel IV.Byl v habsburské dynastii posledním mužským potomkem, proto vydává Pragmatickou sankci. Tato listina potvrzuje dědičný nárok na trůn i pro ženy a zároveň potvrzuje pokračování habsburské říše.

    Čím trpělo venkovské obyvatelstvo po 30.leté válce:

    Peníze- musí se odvádět půlka daní šlechtě.

    Zásob vojsk- stráta úrody se musí odvádět taky vojsku

    Vlastní obživy- mají minimum odvádějí šlechtě

    Nemoci- strašně moc nemocí, nemají léky

    Cizí vojska- Vypleňování a drancování cizích vojsk

    Pojmy:

    1. Voják který bojuje za peníze- žoldák
    2. Spojenectví více států- koalice
    3. Listina potvrzující že a trun mohou i ženy- Pragmatická sankce
    4. Mír ukončující 30. letou válku- Vestfalský mír
    5. Stav, kdy je poddaný vázán k půdě a nemůže se např. stěhovat- nevolníciVzestup Velké Británie a vzik USA

 • Roku 1707 se k Anglii připojuje Skotsko
 • Roku 1801 se k Spojenému králoství Velké Británie připojuje Severní Irsko
 • a vzniká tak současný stát spojený království Velké Británie a Severního Irska
 • VB začala jako první využívat nového zdroje energie páry a díky tomu se z ní stala hospodářská velmoc

Zámořské kolonie v Severní Americe

 • v roce 1763 skončila tzv. 7 letá válka o zisk Kanady s Francií, ve které vítězí Anglie
 • na pobřeží Atlanského oceánu vzniká postupně 13 osad
 • první osada byla založena roku 1586 a jmenovala se Virginie

Charakter osad

Osady na severu - průmyslový charakter, zemědělství

Osady na Jihu- zemědělství velkostatků a plantáží

Kolonie bli pro VB

 1. odbytiště výrobků
 2. zdroj levných surovin
 3. platili vysoké daně

Reakce osadníků

 • Nespokoj
 • v 1773 tzv. Bostonské pití čaje = vysypání pytlů s čajem do moře

Válka za nezávislost

 • v roce 1774 se kona kongres ve Philadelfii a zde je rozhodnuto o rozchodu s Velkou Británii
 • 4.6 1776 je přijato prohlášení nazávislosti, jehož autorem je Thomas Jeferson = vznik Spojených států amerických
 • Je vytvořeno vojsko, které vede Jorge Washinton

Comment Stream