Vzestup Velké Británie a vznik USA

Roku 1707 se k Anglii připojuje SKOTSKO. Roku se 1801 se připojilo SEBERNÍ IRSKO. A vzniká stát SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIEA SEVERNÍHO IRSKA.

V roce 1763 vypukla sedmiletá válka o Kanadu o, kterou bojovala Francie VS Anglie. Vítězí Anglie.

Na pobřeží Atlanského oceánu vzniká 13 osad.

První vznikla Virginie roku 1586.

OSADY NA SEVERU                                                                    OSADY NA JIHU

Průmyslový charakter                                                                  Velkostatky

Podnikatelé                                                                                     Plantáže a otroci

Válka o nezávislost (1775-1783)

V roce 1774 se koná kongres ve Phiadelphii.

4.6 1776 přijato prohlášení o nezávislosti, jehož autorem je Thomas Jeferson, tím vzniklo USA.  vzniká vojsko, které vede Jorge Washington

Comment Stream