Měnová a Pozemková Reforma 1918 až 1938

Měnová reforma

také se jí říka Rašínova reforma

- byla v roce 1918 až 1938

-měla za úkol oddělit československý peněžní oběh od ostatních částí RakouskoUherska

-Hlavním tvůrcem této reformy byl Alois Rašín-tehdejší ministr financí.

ALOIS RAŠÍN

- byl to český politik a ekonom,stal se prvním československým ministrem financí

-v roce 1923 byl smrtelně zraněn při atentátu,byl postřelen levicovým radikálem Josefem Šoupalem.Alois Rašín po dlouhém boji zemřel 18.února.

-tento atentát se stal prvním povedeným atentátem v československu.

-na základě pravomocí,které mu byly uděleny,nechal uzavřít státní hranice a okolkovat veškeré obeživo,které se na území čsr nacházelo.

-v době od 3 do 9 března bylo provedeno okolkování Rakousko-Uherských bankovek a vznikla koruna československá.

-okolkována byla polovina předložených hotovostí.Okolkovaná hotovost zůstala v oběhu,druhá polovina byla zadržena jako státní půjčka.

-z oběhu bylo ztaženo 34%oběživa.

cíle reformy: osamostatnit peněžní oběh,vytvořit novou československou měnu,zlikvidovat inflační peníze,spojit korunu se zlatem,založit měnovou politiku

pozemková reforma

-vznik 1918 až do roku 1938

-reforma sice zmírnila sociální napětí v zemi ale způsobila i hospodářské ztráty= rozprodej lesů, zemědělských podniků a zanedbávaly se zámky a hrady protože jejich majitlé na opravy už neměly peníze.

-půda na příděl:

-dne 30ledna 1920 byl vydán přídělový zákon

-příděl do vlastnictví byl stanoven za nízkou finanční náhradu

-zákon umožňoval ponechat vlastníkům některé historické památky a přírodní krásy. Šlechtě tak zůstaly v držení hrady a zámky včetně parků a přilehlé půdy v rozsahu zhruba 1 milion hektarů.

zdroje:

http://kuc.cz/uelhql

http://kuc.cz/94rqnc

Jan Bohuslávek

Comment Stream