V čom vidia študenti výhody a nevýhody Slovenska, ako krajiny Európskej únie ?

O tom, či sa Slovensko stane členom Európskej únie rozhodovalo referendum, ktoré sa uskutočnilo 16.-17. mája 2003 a bolo vyhlásené naším bývalým prezidentom Róbertom Schusterom. Výsledkom referenda (verejného hlasovania) bol súhlas 92% občanov zo zúčastnených 2 176 900 . A však účasť slovenských občanov na hlasovaní, bola na priek tomu veľmi nízka. Dôvod nízkej volebnej účasti môžeme hľadať v nízkej mobilizácii verejnosti a v zlom načasovaní hlasovania.Občanom Slovenskej republiky pri hlasovaní chýbalo najmä oboznámenie s výhodami a nevýhodami, ktoré zo sebou prinesie Európska únia na Slovensko. Hoci, je neskoro a naša krajina je už 10 rokov v Európskej únii (od 1.5. 2004), tak si povedzme aké výhody a nevýhody nám členstvo prinieslo.


výhody

- lepší rozvoj ekonomiky
- vyšší záujem investorov
- rýchlejší rast životnej úrovne
- možnosť pracovať v zahraničí
- jednoduchšie cestovanie
- silnejší hlas SR vo svete a lepšia reklama
- vyššia bezpečnosť
- príjmy z rozpočtu EÚ
- viac voľných pracovných miest
- financovanie projektov v regiónoch
- zákaz znižovať verejné výdavky pre regióny a nahrádzať ich peniazmi z fondov

nevýhody

- konkurencia na trhu, keď že v EU je ďalších 27 štátov
- firmy budú viac investovať do rozvoja a nebudú zvyšovať mzdy
- boj o prácu, záujem budú mať aj cudzinci
- odchod obchodníkov do zahraničia
- kvóty pre poľnohospodárov (kvót- stanovený počet alebo pomer niečoho)
- rýchlejšie zvyšovanie cien, vďaka zvýšenému clu (clo- je povinná peňažná platba
  vyberaná pri prechode tovaru cez colnú hranicu, Slovensko malo nižšie clo, keď
  nepatrilo do organizácie)
- vyššie spotrebné dane
- vzdanie sa časti suverenity
- presadenie záujmov silných členov
- zvýšenie byrokracie (byrokracia- organizovaný riadiaci systém, používaný na riadenie
  procesu veľkých organizácií, firiem prípadne projektov)

Názory na členstvo Slovenska v Európskej únii sú rôzne. Niektorým sa to páči, vyhovuje im to a vidia v tom väčšinou výhody, niektorí sú proti, nepáči sa im to a zdá sa im to nevýhodné, dokonca existuje i skupina ľudí, ktorej je to jedno a nevšimli si žiadnej zmeny.

Zaujímalo ma to, či si študenti vyšších a stredných škôl uvedomujú, aké plusy a mínusy má pre naše Slovensko EU a čo si o tom myslia. Na to, aby som zistila tieto informácie,, som uskutočnila malý prieskum a niekoľkým študentom som položila nasledovnú otázku: ,, Aký máš názor na to, že Slovensko je členom Európskej únie a v čom vidíš výhody a nevýhody členstva ?

odpovede:

1. no...je to zle, pretože sme ovplyvnený tabuľkami, ktoré vymysleli v Únii ale je to dobre zasa v tom, že tam môžeme ( do krajín v Európskej únii) bez problémov cestovať alebo že máme rovnakú menu a nemusíme chodiť meniť peniaze

2. tak výhody asi v tom, že je taká sloboda, že všade rovnaká mena....malo by to priniesť mier medzi štátmi...a nevýhody asi, že ten štát keď sa spoji takto s tímy ostatnými tak stratí trochu samostatnosť

3. Názor na to asi taký, že je dobre, že sme vstúpili do EÚ, pretože , ako členský štát pri vzniku vojny, vid Ukrajina Rusko si vlastne musíme pomôcť alebo pri krachoch vid Grécko tiež sme museli zo svojich fondov poskytnúť financie alebo z eurofondov idú financie na rozvoj oblasti školstva a tak ďalej a nevýhody neviem

4. tak ja si myslím, že určite to je výhoda v tom, že je taký ľahší pohyb v rámci krajín EÚ, lepšie pracovné možnosti, alebo štúdia pre študentov a možno, že viac tovaru sa priváža do krajiny, tým pádom je väčšia konkurencia a menej slovenských výrobkov

5. Myslím, že to Slovensku celkom pomohlo, EU nás ťahá dopredu, ale každé plus má aj mínus, zvýšenie cien je veľké mínus. Ale myslím si, že tých plusov je viac, takže si myslím, že to bola dobrá voľba pre Slovensko.

6. Výhody by sa dalo povedať, že sú tu rôzne dotácie a fondy cez rôzne projekty buď na rekonštrukciu, vzdelávanie rozvoj kultúry atď.
Nevýhody by som značná považovala zadlženosť štátu a až veľká finančná dotácia na
podporu iným štátom keď na to ani nemáme.
Myslím, že ešte Slováci nie sú stále naučený disponovať s eurami, taktiež asi že Slovensko sa stalo skoro členom EU a že strašne rýchlo sa snaží urobiť a prispôsobiť porovnávať s omnoho stabilnejšími a rozvinutejšími krajinami či už ekonomika, kultúra, školstvo...

7. tak na jednu stranu je to výhoda kvôli cestovaniu, na druhu stranu nemáme peniaze ale keď sa niečo stane tak musíme dať peniaze druhým

8. výhody: je zavedená platba eurami a môžeme nim platiť všade v Európskej Únii - takže jedna mena, nevýhody: musíme sa riadiť pravidlami Európskej Únie, kt. nám nie vždy vyhovujú.

9. Výhodou je možno akurát to, že sa nám zmenila mena(čo si myslím, že je aj nevýhoda, keďže je to vlastne taký ,,podvod ,,(neviem ako by som to inak povedala) a výhody, že máme podporu od ďalších štátov... ale nejaký odborný názor na to nemám, nie som žiadny politik

Záver

Po zhodnotení odpovedí som zistila, že väčšine študentov vidí vo vstupe Slovenska do EÚ pozitíva ako je: rovnaká mena, voľnosť cestovania, financovanie rôznych projektov z eurofondov, lepšie pracovné miesta a študijné príležitosti, ale i negatíva ako napríklad: zadlženosť štátu, väčšia konkurencia na trhu. A preto sa nedá určiť, či je to pre SR z ich hľadiska výhodné alebo nie.

Comment Stream