Purkareca (Čehija)

Vltavas upe

2012.gada augustā Purkareca ieguva Straptautiskā Plostnieku ciema statusu. Ģeogrāfiski tas atrodas Čehijas Dienvidbohēmijas reģionā un vēsturiski radies un attīstījies kā plostnieku ciemats.

Purkarecas plostnieku biedrība tikai dibināta 2000.gadā. Tās galvenais uzdevums ir organizēt pasākumus, kas saistīti ar Vltavas upes vēsturi, tradīcijām un arī tagadni. Viens no biedrības redzamākajiem darbiem ir Purkarecas Vltavas upes Plostniecības muzeja dibināšana, kurā pieejama plaša izziņas informācija un attēlu un dokumentu kolekcijas par plostniecības tradīcijām Čehijā. Muzeja tuvumā uzstādīts Purkarecas ciema un Vtlavas upes plostniekiem veltīts piemineklis.