Life Science & Technology De kleinste bouwsteen van het leven

Wat is de overeenkomst tussen penicilline, bier en biologisch afbreekbaar plastic? Op het eerste gezicht niet veel. Maar aan de basis van deze en veel andere toepassingen ligt de levende cel. Deze ‘kleinste bouwsteen van het leven’ is hét centrale begrip wat je gaat bestuderen in de opleiding Life Science & Technology (LST).

Kom Proefstuderen

Wil je weten of de studie Life Science & Technology bij je past? Meld je dan aan voor Proefstuderen op 17 april en ervaar zelf hoe het is om Life Science & Technology in Leiden te studeren.

Als student Life Science & Technology (LST) studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 30 uur per week aan colleges, werkgroepen en practica. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

Vakken

Bij alle vakken van de opleiding staat de cel centraal. Je volgt echte LST-vakken zoals Celbiologie en Biochemie, Life Sciences, waarin de moleculaire genetica behandeld wordt, en Biotechnologie. Je leert hoe een cel in elkaar zit, welke scheikundige processen zich erin afspelen en hoe erfelijke informatie tot uitdrukking wordt gebracht. Ook leer je de technische aspecten kennen van bijvoorbeeld het kweken van levende cellen in grote hoeveelheden: biotechnologie. Daarnaast volg je vakken als Wiskunde, Natuurkunde, Organische Chemie en Thermodynamica. Want ook in de cel zijn natuurwetten van toepassing.
In je eerste jaar LST duik je ook al het laboratorium in om practica te doen. Je ontdekt de basistechnieken van het onderzoek, zoals meten, wegen en veilig werken. Ook leer je hoe je resultaten verwerkt, meetrapporten en verslagen schrijft en je bevindingen mondeling presenteert. Het vakgebied van LST heeft alles te maken met actuele discussies. Daarom leer je na te denken en te discussiëren over de maatschappelijke aspecten van het vak.

Overzicht vakken

In de e-Studiegids vind je een overzicht van de vakken in je eerste jaar, de propedeuse. Op de universiteit reken je in studiepunten. Voor elk vak staan een aantal studiepunten. En één studiepunt staat weer voor 28 uur studeren. In totaal heb je in een jaar 60 studiepunten.

Tentamens

In het eerste jaar is het onderwijs onderverdeeld in vier periodes van 10-11 weken. Tijdens iedere periode krijg je drie vakken (theorie en practica). Na ieder vak is een tentamen.. De stof van een aantal weken colleges en zelfstudie wordt dan getoetst. Ook voor practica, referaten (spreekbeurten) en papers (werkstukken) krijg je een beoordeling. In de laatste week van iedere onderwijsperiode zijn de herkansingen voor de vakken die je in eerste instantie niet hebt gehaald.

Voorbeeld van een tentamenvraag

Schrijf een functie die een DNA sequentie (als string) als invoer heeft. De functie moet op het scherm afdrukken hoe vaak elk van de 4 basen (a/c/g/t) in de sequentie voorkomt. De basen moeten zowel als hoofd- als als kleine letter kunnen worden gegeven (bijvoorbeeld ‘ACGcatT’). Als een ongeldige base voorkomt moet het programma meteen afbreken. Aan het eind moet een lijst van de 4 basen met het aantal keer dat ze voorkwamen afgedrukt worden.

Digitale faciliteiten

Er staan je in Leiden en Delft veel digitale hulpmiddelen ter beschikking. Aan- en afmelden voor tentamens doe je via de computer (TU Delft, Osiris). Via het zelfde netwerk vraag je ook je tentamenresultaten op. Daarnaast werk je met Blackboard, de digitale leeromgevingen van de Universiteit Leiden en de TU Delft. Blackboard geeft je online toegang tot het onderwijsmateriaal dat docenten hebben geplaatst. Daarnaast wissel je via Blackboard eenvoudig berichten en documenten uit met medestudenten of docenten.