autisme

kinderen met asperger

Wat is Asperger

Kinderen met het syndroom van Asperger zijn normaal tot hoogbegaafd, maar hebben problemen met sociale communicatie. Daarnaast hebben kinderen met Asperger vaak beperkte interessegebieden en laten ze herhalingsgedrag zien. kinderen met Asperger hebben geen vertraagde taalontwikkeling.

Algemene kenmerken van Asperger

Naast een normale tot hoge intelligentie, zien we bij iemand met Asperger vaak de volgende kenmerken:

 • moeite met het aangaan van contacten en vriendschappen
 • moeite om iemand recht in de ogen aan te kijken
 • moeite met het uiten van en omgaan met emoties (bijvoorbeeld niet kunnen inschatten of iets als grap of serieus bedoeld is)
 • gebrek aan inlevingsvermogen
 • moeite met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie
 • monotone stem
 • zich kunnen afsluiten van de buitenwereld
 • heeft veel belangstelling over een onderwerpen of bepaalde interesses
 • motorische onhandigheid (houterige motoriek) en coördinatieproblemen
 • overgevoeligheid voor geluiden, geuren of aanrakingen

Sterke kanten

Iemand met Asperger heeft niet alleen nadelen maar die heeft ook zijn sterke kanten. Iemand met Asperger kan zich volledig van de buitenwereld afsluiten,en zich obsessief bezighouden met hun eigen interesses. Voorbeelden van de sterke kanten van Asperger:

 • een goed oog voor detail
 • een goed geheugen
 • eerlijkheid
 • veel kennis van bepaalde onderwerpen
 • onafhankelijkheid in denken

bron: balans digitaal 21-04-2015

Beschrijving van de oorzaak/oorzaken.

Het is vrijwel zeker dat Asperger te maken heeft met een aangeboren, erfelijk bepaalde afwijkende werking van de hersenen, die in sommige families in verschillende gradaties voorkomt.

(Balans digitaal.nl laatste wijziging in 2012 http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/asperger/wat-is-asperger/oorzaak-en-gevolgen )

Aandachtspunten voor de omgang met een leerling met deze leer- of gedragsprobleem/handicap.

Ze houden erg van routines en structuur. Met verassingen kunnen ze dus ook minder goed omgaan, ze kunnen dan in paniek raken. Dat geld ook voor onverwachte gebeurtenissen. De non-verbale communicatie kunnen ze niet goed begrijpen. Je moet dus opletten met bepaalde ‘grapjes’, die kunnen ze verkeerd opvatten. Iemand met Asperger kan heftiger reageren op een situatie terwijl dat dan niet bedoeling is. Sommigen die hebben ook een bepaalde interesse waar ze dan alles van weten en graag mee bezig zijn. Na een drukke dag of een druk moment hebben ze een rust moment nodig, om even het verstand op nul te zetten en te ontspannen.

(Wij-leren.nl http://wij-leren.nl/asperger-tips.php ) en ( planeet asperger, Patricia Bouwhuis, uitgever Pica 2013)

betreffende voorzieningen

Er zijn verschillende sites over asperger. Vooral veel over autisme in het algemeen. De sites geven vaak veel informatie voor familie of naasten van autisten. Voorbeelden van sites zijn:

Er zijn een aantal punten voor mensen in de omgeving van mensen met asperger.

 • Duidelijke opdrachten met niet teveel info tegelijk.
 • Maak alles zichtbaar.
 • Lijstjes/ kleurcodes.
 • Gebruik zo min mogelijk sarcasme, beeldspraak en stijlfiguren.
 • Zorg ervoor dat ze zich op één ding kunnen concentreren en niet meerdere opdrachten tegelijk.
 • Na elke zin hebben ze tijd nodig om de info te verwerken.
 • Herhaal instructies.
 • Controleer of ze alles begrepen hebben.
 • Geef ze een opdracht en geen vraag, dit kan ze in de war brengen.

Bron: http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/links/over-autisme-en-asperger, http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/b...

Kleuters met Asperger

De kleuters worden omschreven als kinderen die niet geïnteresseerd zijn in het spelen met andere kinderen. Ook kunnen ze een ander spel van een kind verstoren door hun eigen regels te willen doorvoeren. De kleuters met Asperger vallen op door hun aparte gezichtsuidrukkingen, wijze van lopen, spraak en stemgeluid.

Basisschoolkinderen met Asperger

Basisschoolkinderen met Asperger willen wel contact met leeftijdgenoten, maar weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. Ze pakken bijvoorbeeld iemand vast om met hem samen te spelen in plaats van het te vragen.

Pubers met Asperger

In de puberteit worden de problemen in de sociale omgang steeds duidelijker, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Ongeschreven regels zijn voor hun een raadsel. De aansluiting met leeftijdgenoten ontbreekt vaak omdat er geen gedeelde interesses zijn.

bron: balans digitaal 21-04-2015

Bron: http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/links/over-autisme-en-asperger

https://create.kahoot.it/?_ga=1.151423856.896435066.1432024111#quiz/3ff66df8-2af3-4aaa-9159-9af9173630c2