Sú lepšie vysoké školy na Slovensku alebo v Čechách?

Na Slovensku máme 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy a 13 súkromných vysokých škôl. Najviac vysokých škôl je v Bratislave (až 13) a 4 sú v Košiciach. Z pohľadu zamerania vysokých škôl na Slovensku máme 21 odborov na vysokých školách ekonomického zamerania, rovnaký počet je aj filozofického a humanitného zamerania, ďalej s počtom 19 fakúlt pedagogického zamerania, 15 fakúlt zaoberajúcich sa zdravotníctvom, lekárstvom... . Z opačného konca máme najmenej poľnohospodárskych fakúlt (5) a fakúlt zaoberajúcich sa stavebníctvom a architektúrou (5).

rozmiestnenie vysokých škôl na Slovensku:

V Českej republike je asi 26 verejných vysokých škôl, 2 štátne vysoké školy a 44 súkromných vysokých škôl. V hlavnom meste našich západných študentov možno študovať až na 83 fakultách.

Kvalita jednotlivých fakúlt sa dá skúmať z množstva pohľadov. Napríklad Akademická rankingová a ratingová agentúra pri hodnotení fakúlt v každej skupine brala do úvahy päť ukazovateľov – pomer učiteľov a študentov, atraktivitu štúdia, publikácie a citácie, doktorandské štúdium a získané grantové prostriedky. Ďaľšie štatistiky možno vytvoriť z množstva nezamestnaných absolventov jednotlivých fakúlt – štatistiky si môžete pozrieť TU. Porovnať vysoké školy na Slovensku si môžete TU.

Predstavenie jednej z najobľúbenejšej univerzity z pohľadu slovenských študentov:

Doma alebo do Čiech?

Medzi nepochybné výhody štúdia doma, na Slovensku, patrí výuka v slovenskom jazyku, väčšinou aj blízkosť domova, čomu zodpovedajú aj menšie náklady na cestové. Ak ide o odbornosť profesorov na vysokých školách určite to nemôžeme hodnotiť plošne. Vysoké školy s dlhou tradíciou (ako napríklad Univerzita Komenského v Bratislave) majú určite množstvo odborníkov žiadaných nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Slovenských študentov do Česka láka aj viackrát omnoho lepšie a modernejšie prostredie ako u nás. V Česku sú mnohé univerzity a vysoké školy moderne zrekonštruované a u nás často krát modernizácia len prebieha. Ďalším lákadlom môžu byť aj internáty, ktoré sú na Slovensku väčšinou v omnoho horšom stave ako v zahraničí. Výhodu majú študenti zo západného Slovenska pre ktorých sú české školy „na skok“ a veľmi často volia túto variantu. V ČR platia pre slovenských študujúcich rovnaké podmienky, ako pre domácich. Za denné ani externé štúdium sa v štandardnej dobe štúdia neplatí (teda, ak neprekročíte o viac než rok túto dobu), prijímacie skúšky je možné absolvovať v slovenskom jazyku a zvyčajne aj pri štúdiu odovzdávať práce v Slovenčine. Nápomocné sú české školy aj v podpore ubytovania. Slovenskí študenti bývajú kvôli vzdialenosti bydliska uprednostnení pri rozdeľovaní internátov, čo voči nim občas vzbudzuje na strane českých študentov negatívne emócie. (Dojmy zo štúdia v Čechách troch Sloveniek sa môžete dočítať TU)

Slováci na VŠ v Čechách

„Medzi zahraničnými študentmi dlhodobo prevažujú občania Slovenskej republiky, ktorých bolo v roku 2012 6 % zo všetkých študentov VŠ a medzi študujúcimi cudzincami tvorili takmer 61 %.“ To sa dozvedáme zo správy štatistického úradu Studenti a absolventi Českých vysokých škol. Z iného zdroja – Sdružených informací z matrik studentů (SIMS) sa zasa dozvieme, že v roku 2003 študovalo v ČR 9029 Slovákov, a za 10 rokov toto číslo vyrástlo na takmer dvojnásobok: 25 469. Najväčší pomer slovenských občanov má Masarykova univerzita v Brne (údaj z 31.10.2012), a to takmer 15 %.

Najväčšia a najstaršia univerzita u nás:

Záver nie je jednoduché určiť pretože každému študentovi vyhovuje niečo iné a každá vysoká škola alebo Univerzita má svoje klady aj zápory, či už je na Slovensku alebo v Čechách. Je už na každom aby sa rozhodol správne.

Comment Stream