זרזיר הדור

זרזיר הדור הוא מין ממשפחת הזרזירים, הנפוץ בממזרח אפריקה,גודלו של הזרזיר ההדור כ-18 עד 19 ס"מ.  לבוגרים ראש שחור. גבם, זנבם, כנפיהם וחלקו העליון של החזה בצבע כחול בוהק ואילו צבעה של הבטן חום-כתום הזרזיר ההדור מחפש את מזונו על האדמה. הוא ניזון הן מחרקים, רכיכות ותולעים והן מפירות וזרעים. בקרבת בני אדם, למדו הזרזירים ההדורים גם ללקט שאריות מזון. כשהם מופיעים בלהקות גדולות, הם גורמים לעתים      לנזקים לגידולים חקלאיים

Comment Stream