Mijn competentiegoals voor 2014-2015
Laura Bakker

B1. Niveau 3 Weet de meer evidente effecten van het toenemend media- gebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc. Ik wil beter worden in het analyseren van uiteenlopende effecten. Ook wil ik het vanuit meerdere perspectieven belichten. Verder wil ik mij kunnen verdiepen in de nieuwste inzichten en actuele discussies. Ik wil dit binnen een maand leren, aan het einde van de maand wil ik van minimaal 3 grote media berichten de uiteenlopende effecten analyseren.

B2. Niveau 2 Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren. Ik wil beter worden in het analyseren van gangbare formats, codes en conventies. Ik wil leren hoe die bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducten aan hun mediaboodschappen geven. Ik wil dit binnen een maand leren, aan het einde van de maand wil ik minimaal 3 mediaboodschappen kritisch evalueren.

B3. Niveau 3 Herkent wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken. Ik wil graag binnen twee maanden leren hoe conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen een cultuur.

G1. Niveau 3 Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voortrekkersrol binnen de eigen omgeving. Ik wil graag meer technologische ontwikkelingen op de voet volgen. Ook zou ik graag de nieuwste technologieën uit proberen. Dit wil ik binnen twee maanden leren.

G2. Niveau 3 Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten, content en toepassingen op meerdere manieren met elkaar verbonden zijn of kunnen worden (zoals smartphones, video editors en sociale netwerken). Ik wil graag leren trefzeker te kunnen switchen van de ene naar de andere toepassing en tussen apparaten. Ik wil dit graag binnen twee maanden leren.

C1. Niveau 3 Kan (crossmediaal) schakelen tussen diverse informatie- bronnen. Weet diverse online informatiebronnen te benutten. Weet het volledige kennisres- ervoir van het internet efficiënt te ontsluiten. Kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren. Kan binnen het totale (gevraagde en ongevraagde) informatieaanbod relevante informatie selecteren. Ik wil graag binnen twee maanden een persoonlijke strategie om via diverse mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich te laten komen.

C2. Niveau 3 Gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren. Edit foto’s en video’s alvorens deze te uploaden. Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruik te maken van de mogelijkheden die toepassing bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter). Ik wil graag belangwekkende informatie op diverse platformen delen. Ik wil dit graag binnen twee maanden leren en aan het einde van deze periode starten met het ontwikkelen van een eigen website/weblog.

C3. Niveau 2 Onderhoudt via sociale netwerken contact met zowel naasten en kennissen, als met professionele relaties (medescholieren, collega, etc.). Reageert op ondersteunende wijze op de activiteiten van anderen op diverse sociale netwerken. Ik wil graag binnen twee maanden leren hoe ik een profiel bewust kan vormgeven op een of meerdere sociale netwerksites.

S1. Niveau 3 Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/ speelt/downloadt’). Ik wil graag leren binnen twee maanden een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan te ontwikkelen. Aan het einde van deze periode wil ik media op de juiste momenten in te kunnen schakelen.

S2. Niveau 3 Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel). Ik wil een doelgerichte strategie ontwikkelen om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Ik wil dit binnen twee a drie maanden leren.Comment Stream