Fyzika

8. ročník

Baví vás fyzika? Tak to vás určitě bude zajímat tento článek!

Práce

Značí se W

Jednotka práce je J - Joule

Vzorec pro výpočet práce je: W=F.s


Energie

Značí se E

Jednotka energie je J - Joule

Energie je Kinetická nebo-li pohybová a polohová

Polohová energie

Značí se Ep

Vzorec pro výpočet je: Ep=m.g.h

Kinetická energie:

Značí se Ek

Vzoreček pro výpočet je: Ek=1/2m.v^2 (na druhou)


Výkon

Značí se P

Jeho jednotkou je Watt (W)

Vzoreček pro výpočet je: P=W:t


-Tato část učiva ve fyzice mě po pravdě moc nebaví a ani mi moc nejde, co vás? Baví vás to? Jaký na to máte názor?

Comment Stream