Bob a Bobek

Bob a Bobek jsou natáčeni od roku 1978

Bob a Bobek jsou dva králíci, kteří žijí v kouzelném klobouku. Bob je větší a chytřejší. Bobek je menší, bázlivější, ale šikovný a nápaditý. Oba králíci mají dobré nápady, které je ovšem často dostanou do potíží.


Comment Stream