Leonardo da Vinci

historická osobnost

-žil v 15 a 16 století- narozen 15. dubna 1452,zemřel 2.května 1519

-všestranný:malíř,sochař,architekt,vynálezce,konstruktér,hudebník,přírodovědec,spisovatel

-jako mladý byl příjemného vzhledu,a tak silný že mohl lámat železné pruty, byl nadaný v  mnoha směrech

-měl správnou představu o

pohybu planet, gravitaci, vlnění, hoření, koloběhu krve

-jako vynálezce předvídal nebo navrhl princip bagrů, odstředivky, dmychadla, zemních vrtáků, kolesové lodi, letadla, padáku, potápěčského úboru, rýhované hlavně, šlapacího soustruhu, tiskařského lisu, závitníku a závitnice, tkacího stroje

-anatomické znalosti-pitvy

-nakreslil spousty různých skic, plánů či vynálezů,která se později zrealizovala

-díla-výtvarná:Poslední večeře,Mona Lisa,Dáma s Hranostajem ......

      -sochy a plastiky: pomník Francesca Sforzy

      -kodexy:spousty rukupisů a nevydaných knih

-vynálezy-létající stroje,pracovní nástroje,s vodou související vybavení,válečné stroje

-jeho život a dílo bylo zpracováno do spousty knih a filmů

-zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#mediaviewer/Soubor:Leonardo_da_Vinci_-_presumed_self-portrait_-_WGA12798.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Comment Stream