fyzika popis probraného učiva

 • Popis myšlenkové mapy:
 • Pohyb a Klid
 • Pohyb je relativní což znamená že člověk na horské dráze je vůči dráze v klidu ale vůči člověku na zemi v pohybu
 • Čas – základní jednotka je sekunda
 • Čas můžeme měřit na hodinkách,stopkách.
 • Značíme t vzorec pro vypočítání času je s dráha : v rychlost = čas.
 • Dráha základní jednotka je metr. dráhu dělíme na křivočarou (nerovnoměrný pohyb tělesa) a přímočarou (rovnoměrný pohyb tělesa.)
 • Značíme s
 • Dráhu můžeme měřit např. metrem.
 • Vzorec pro vypočítání dráhy je v.t=s.
 • Rychlost-základní jednotka je m/s
 • Měříme jí na tachometru.
  Značíme v
  Vzorec pro vypočítání rychlosti je s:t=v
  Pohyb:dělíme na rovnoměrný a nerovnoměrný. Rovnoměrný je že těleso nezrychlilo a nezpomalilo.Nerovnoměrný pohyb je že těleso mění rychlost.
  Jízdní řády
  Tištěné jízdní řády.Můžeme z nich výčíst kdy nám jede vlak(autobus,tramvaj)nebo jak dlouh jede vlak.zastávky na znamení. Dále jsme se učily co znamenají různé znaky v jízdním řádu.

Comment Stream