Rodinné oslavy a rituály Arabov

Narodenie dieťaťa, obriezka, pohreb a jeho rituály, otázky dedičstva, cintoríny a záhrobný život

Ako všetci iný, aj Arabi majú svoje rituály. Sú celkom odlišní od iných, už len výzorom. Pri významných udalostiach ako je napríklad narodenie dieťaťa si zachovávajú svoje rituály od rodičov, prastarých rodičov a ďalej. Napríklad Egypt je dobrý príklad na odlíšenie správania pri týchto udalostiach.

__________________________________________________________________________

Narodenie dieťaťa


Je to jeden z najdôležitejších sviatkov v živote, Arabi to nazývajú "subúu". Ale, nie každý ho oslavuje rovnakým spôsobom. Poďme si podrobnejšie povedať, ako to chodí v Egypte.

Subúu znamená číslovka sedem. Asi sa pýtate čo to s tým má spoločné. Tak vám to priblížim. Volajú to tak, pretože podla ich rituálu sa na siedmi deň od narodenia má zabiť baran. Ak je to chlapec tak dvoch, ak dievča tak jedného. Kedže existujú aj chudobnejšie rodiny, tak tým stačí zabiť koza, a ak ani koza tak posledná možnosť je kura. Ešte k tomuto všetkému sa na siedmi deň dáva dieťaťu meno. Povinnosťou moslima je podeliť sa s týmto zabitým jedlom s chudobnejšími moslimami. Ešte ďalšie rituály sa robia na siedmi deň. Ako napríklad: naplnia misu vodou, vhodia do nej fazule, mince a matkin šperk. Týmto chcú dosiahnuť aby malo dieťa šťastie a veľa peňazí. Po všetkých rituáloch, ktorých je veľmi veľa na tento deň a nenapísal som ich, sa deťom rozdajú sladkosti. Veľa rodín si tieto obrady nezachováva, avšak nájdu sa aj takéto rodiny.

__________________________________________________________________________

Obriezka


Egypťania to neberú ako rituál či sviatok. Pre nich je to čosi ako náboženský zvyk. Nie je to u všetkých arabov rovnaké. Závisí na tom či je to žena, či muž. V akej sú krajine a dokonca v akom kraji. Napríklad v Maroku sa vykonáva v 4-5 roku života, zatiaľ čo v Egypte hneď po narodení. A keď nie hneď, tak potom v 3. alebo 40. deň života.

Mužská obriezka je súčasťou rodinných záležitostí, čiže sa musí aj náležite osláviť. Čo sa týka ženskej obriezky, vykonáva sa aby v afrických krajinách. Konkrétne v Egypte a Sudáne. V oboch krajinách je to zakázané a musia ju robiť v tajnosti.

Na Bahrajne ju u muža vykonávajú v 3. až 6. roku. Najlepšie dni sú na to pondelok, štvrtok a piatok. Každý deň mu ranu natrú bylinkami a na tretí deň ho vezmú do mora v zámere vyčistiť mu ranu.

__________________________________________________________________________

Pohreb a jeho rituály

Keď zomrie človek, Arabi ho pochovajú čo najskôr (väčšinou do 24 hodín). Pýtate sa prečo? Ja tiež, ale poznám odpoveď. Chcú aby bol čo najskôr v raji. Chcú aby rodina na smrť zabudla čo najrýchlejšie, pretože im odporúčajú aby 3 dni smútili. Ak niekoho pochovajú v piatok, je to pre nich dobré znamenie. Väčšinou pochovávajú pred východom slnka alebo na obed. Pre pohreb je dôležitá hodina smrti.

Zvykom je dokonca aj to, že aj nemoslimovia, napríklad kresťania medzi arabmi by mali pochovať človeka do jedného dňa. Keď osoba umrie, rodina ho 3 krát umyje mydlom a vodou.

__________________________________________________________________________

Otázky dedičstva

Každý moslim musí zapísať svoj závet. Svoj majetok môže dať nejakej konkrétnej osobe, ale iba jednu tretinu. Ostatné dve tretiny majetku sa delia podla "šaríy" ,teda islamského práva. Zásadou je, že žena dedí iba polovicu z toho, čo dedí muž. Čiže ak muž zdedí jednu tretinu, tak žena zdedí iba polovicu z tej jednej tretiny. Tento zákon je jasným dôkazom toho, že ženy sú také viac podradené. A hneď tu máme ďalšiu vec, ktorá to potvrdzuje.

Ak zomrie muž a ostane žena, vdova, dostane len polovicu spoločného majetku.
Ale ak zomrie žena a ostane muž, vdovec, dostane celý spoločný majetok.

Vo februári 2009 prišli indonézski vykladači s idžtihádom. Vlastne s tým prišli hlásať, že žena má rovnaký nárok na majetok ako muž. Boli veľké protesty, a nič sa nezmenilo.

__________________________________________________________________________

Cintoríny a záhrobný život

Arabsk

Comment Stream