SVETSKI DAN OSOBA SA DAUNOVIM SINDROMOM - 21. Mart

Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart simbolično je izabran za taj dan jer je u osnovi te bolesti prisutnost 3 umesto 2 hromozoma, na 21. hromozomskom paru.

Specifične fizičke odlike deteta sa Daunovim sindromom su koso postavljene oči, male ušne školjke, kratak vrat, ugnuta baza nosa, mala usta, široke šake i kratki prsti.

Sarost majke predstavlja uzročnik javljanja opisanih hromozomskih aberacija. Prema novijim istraživanjima, 20-30% dece sa Daunovim sindromom rađaju žene starije od 35 godina, što ne znači da i roditelji mlađe životne dobi ne mogu biti pod rizikom. Najveći rizik je povezan sa trudnicama koje imaju preko 45 godina.

Deca sa Daunovim sindromom mogu imati probleme sa pamćenjem, koncentracijom, poteškoće u rešavanju problema, poteškoće u razumevanju posledica sopstvenih postupaka...

https://worlddownsyndromeday.org/wdsd-conference

Theme: “My Friends, My Community” - The benefits of inclusive environments for today's children and tomorrow's adults

- See more at: https://worlddownsyndromeday.org/wdsd-conference#sthash.ligd3z1l.dpuf

Registrujte se!

Pratite konferenciju u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku.

Pridružite se na društvenim mrežama

https://www.facebook.com/groups/1460849220824440/

https://www.facebook.com/World-Down-Syndrome-Day-148478055264021/

sajtu

http://decijkutak.weebly.com/inkluzija

Svaka ličnost deteta je drugačija, pa je veoma važno ne stvarati stereotipe o osobama koje imaju Daunov sindrom. Ljudi koji imaju ovaj sindrom teže ka toploj, ljubaznoj, veseloj ličnosti, uprkos stalnim izmenama na njihovim licima.

http://www.apotekavrbas.co.rs/svetski_dan_posvecen_osobama_sa_daunovim_sindromom.html