HRVATSKI JEZIK

Razmjena poruka sa parom u klupi.

a) Pohvali prijatelja i napiši pm u cemu poručio je naj ... Oslikaj poruku.
b) Nakon što razmijenite PORUKE, recitirati jedno drugome kako ste se osjećali nakon što ste pročitali poruku.

Comment Stream