סיור

הסיור הלימודי מפגיש את התלמידים דרך עיניים מקצועיות עם הסביבה הנחקרת, יוצר סקרנות לתופעות טבע, התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבה, יחסי גומלין, התמיינות והתמחות בסביבה הנחקרת, תוך התנסות בשיטות מדידה ומיומנויות חקר הנהוגות במחקר האקולוגי בשדה. הפעילות הלימודית - חווייתית, מכשירה את התלמידים להבנת המחקר האקולוגי ומעלה רעיונות להמשך הביוחקר.,ם  

Comment Stream