Inauguration Ciudad de Victoria

i'm very happy kasi na kasama kami ng pamilya ko sa inauguration ng Philippine Arena :D

Comment Stream