Claudia Serra i Adrià Vázquez  • Eines per la planificació
  • Doodle: permet elaborar llistes de persones juntament amb la hora a la qual serà l’esdeveniment que hagis creat. http://doodle.com/ca/
  • Easel: Aplicació que serveix per fer infografies. De fàcil edició. http://www.easel.ly/
  • Tiki-toki: Pàgina web que permet elaborar linies del temps. En aquestes linies pots compartir contiguts, ja siguin imatges o videos, editar-les com vulguis i compartir les linies amb totohom. http://www.tiki-toki.com/

Comment Stream