Den roliga multisport anläggningen Qulan.

Man kan beskriva “Qulan” som en multisport anläggning. Vid Qulan kan ungdomar spontant spela: fotboll, innebandy, basket och även klättra. Den här multisport anläggningen invigdes på Tegs Centralskola 2006-06-09. Planen används just nu dagligen av Teg centrals elever.

Innehåll och användning:

Eleverna på Tegs Centralskola använder Qulan på deras lunch raster, håltimmar och långa raster. Man kan endast använda Qulan under vår och sommartid eftersom under vintertid samlas det väldigt mycket snö och Qulan är omöjlig att skotta. Qulan används till största del till att spela handboll, fotboll och basket eftersom det finns bollar som Tegs centralskola lånar ut. Teg central lånar inte ut innebandyklubbor eller innebandybollar, så innebandymålen används därför nästan aldrig på skoltid. Det som är synd med Qulan är att man inte kan göra de olika aktiviteterna samtidigt eftersom innebandy planen och även basket planen går rakt över Qulan och därför kan man inte spela fotboll samtidigt. Inom Qulan området finns det även en klättervägg som är ungefär tre meter. Klätterväggen används inte heller så ofta av eleverna eftersom klätterväggen är inte ett dugg svår att klara av. Klätterväggen vart nog inte som dom hade tänkt eftersom den inte används tillräckligt mycket. Utanför själva Qulan finns det även en stor gunga. Det finns även en sorts lekpark. Gungan kan användas samtidigt av tre personer, och gungan används även rätt så ofta under elevernas raster samt håltimmar.

Utseende

Man kan beskriva Qulans utseende som en liten fotbolls plan, storleken av själva planen är ungefär 60 meter omkrets. I mitten av båda långsidorna finns det två basketkorgar. Det finns fyra stycken innebandymål på planen, målen står både höger och vänster om basketkorgarna. Målen som används till fotboll och handboll har omkretsen på ungefär åtta meter. Materialet av planen är konstgräs, det finns inga gummibitar till planen men varje år så lägger man ett tunt lager med sand över gräset.

Här finns en länk till Tegs Central skola:thttp://www.skola.umea.se/tegscentralskola.4.13c1b69101a982ca2a8000101744.ht

Comment Stream