שבועות של חסד

החסד המופלא של רות המואביה

לקראת חג השבועות, חג מתן תורה בו קוראים את מגילת רות, נגלה צדדים מופלאים באישיותה של רות המואביה וננסה להקנות את הערך החשוב: חסד. נבין את הקשר בין חסד למגילת רות. ננסה לעורר בלבנו את מידת החסד שקיימת בנו מאז ומעולם בהשראתה של רות המואבייה ונתאים אותו לתקופתנו.

?מהו חסד

דיון

?מהו חסד לפי דעתכם

?אילו מעשים בסרטון נחשבים כחסד

?האם כל מעשה טוב הוא חסד

?האם יש קשר בין חסד לאהבה

הגדרת המושג חסד

טובה מרובה, צדקה, מעשי אהבה ונדיבות לב, יחס לפנים משורת הדין

חן, נועם

גמילות חסדים – עשית טובה לבריות.

חסיד- מתנהג ביושר, עושה חסד, נוהג באהבה וברחמים.

(מתוך מילון אבן שושן)

חֶסֶד הוא הוא ביטוי שמשתמשים בו כדי לתאר הענקת טובה מעל ומעבר (העתרת- טובה-יתרה). מכן שיש שתי משמעויות: עושים טובה למי שלא מגיע בכלל או שמעניקים טובה יותר ממה שמגיע.

(על פי מורה נבוכים, חלק שלישי פרק נג. למעבר לנוסח המקורי של הרמב"ם, על פי תרגום שורץ, לחצו כאן.)

סיפורה של רות המואבייה

מגילת רות מספרת את סיפורה של משפחה אלימלך שעקב הבצורת והרעב עוזבת את מולדתה והולכת לשדה מואב. בניה של אותה משפחה כיליון ומחלון מתחתנים עם שתי מואביות רות ועורפה. לאחר זמן מתים אב המשפחה ושני בניו, ונותרת רק נעמי אם המשפחה ושתי כלותיה. לאחר שלא נותר לה דבר, מחליטה נעמי לחזור למולדתה אבלה וחפויה וענייה, ומפצירה בכלותיה להניח לה. אך לעומת עורפה שנשמעת וחוזרת למשפחתה, רות מתעקשת, דבקה בה וחוזרת עימה לארצה. לאחר שהן חוזרת לבית לחם, הולכת רות לשדות, ללקט שיבולים אחר הקוצרים כפי שנהגו עניי ישראל באותם ימים. וכך נעמי ורות חיות בקושי רב. בועז, בעל השדה, מצווה מפורשות על פועליו העובדים בשדה, שלא לאסוף את השיבולים הנושרות מידיהם ואת חבילות העומרים שנשכחו במהלך יום העבודה, על מנת שיושארו לעניים. לאחר זמן מסוים בעל השדה בועז מבחין ברות, ומבקש ממנה שלא תלך לשדה אחר. הקשר בין השניים, בעידודה של נעמי, מבשיל לנישואין. מזיווג זה נולד לאחר כמה דורות דוד המלך.

(מתוך actualia.shiuracher.org)

?הקשיבו לשיר ושערו מה החסד