Práce, výkon a Energie

Práce: značí se W

Vzorec: W=F.s

W - práce,   F - síla   s - dráha

Výkon: značí se P

Vzorec: P = W/t

P - výkon    W - práce    t - čas

Energie

Polohová: značí se Ep

Vzorec: Ep = m*g*h

Ep - energie polohová    m -hmotnost   g - gravitační konstanta   h - výška

Pohybová: značí se Ek

Vzorec: Ek = 1/2 m *v na druhou

Ek - energie pohybová   m - hmotnost   v - rychlost

Mě osobně se tato látka líbila je zábavná zajímavá.

Líbila se vám taky?

Comment Stream