Masopust

Půst

Pořádá se od minulosti na očištění duše. Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí. Na Moravě se označuje jako fašank, fašinek nebo ostatky. Lidé se v tuto dobu nají různých vydatných jídel a od Popeleční středy drží tzv.: Půst. V této čtyřicetidenní době jí jen chleba, tvaroh, brambory a pijí mléko a vodu. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka. O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, ale konaly se zřejmě ještě dříve. Masopustní průvod vede strakatý se ženuškou a obcházejí celou vesnici podle předem daného pořadí. U každého domu popřejí štěstí, zdraví a nechají zahrát hospodáři písničky podle jeho přání.

Comment Stream