Práce, Výtkon, Energie

Práce

Práce se dělí na dvě další práce: Manuální a Mechanickou. Manuální práce je jakákoli práce, při které používám sílu svých svalů. Zatímco Mechanická práce je ta práce, při které předmět působením síly F se posune po dráze s.

Vzoreček Manuální práce: W=F.s

W= Práce (Work) = Joule     F=síla = Newton     s=dráha

Výkon

Výkon se definuje jako práce za jednotku času. Je činnost, kterou provedeme v určitém časovém intervalu. Schopnost pracovat nebo-li vykonávat práci jsme schopni pomocí energie, kterou získáme: stroje nafta, benzín a živá bytost pomocí pití a jídla.

Vzoreček: P=W/t

P= Výkon = Watt     W=Práce = Joule     t= čas = sekundy

Energie

Energii dělí na dvě další energie: Polohová a Pohybová. Polohová energie je opakem Pohybové energie.

Vzoreček Polohové energie: Ep=m.g.h

Ep= polohová energie = Joule     m=hmotnost = kilogram     g= gravitace = Newton

h=výška = metry

Vzoreček Pohybové energie: Ek=1/2 m.v2 (na druhou)

Ek= pohybová energie     m=hmotnost = kilogram     v (na druhou)= oběm

Comment Stream