Mensen met beperking 2
Afrondingsopdracht 1
Claudia Hermans

Woonbegeleiding voor mensen met een beperking.

Als je een woonbegeleider van de gehandicaptenzorg bent, observeer, verzorg, begeleid en stimuleer je mensen met een beperking die in een instelling of woongroep wonen. Je begeleid hun met hun dagelijkse bezigheden. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Het is de bedoeling dat je die mensen zo zelfstandig laat leven en wonen.

Een prettige sfeer in het huis is heel belangrijk. Het is natuurlijk hun thuis. Het is wel belangrijk dat je de bewoners zo veel mogelijk zelf dingen laat doen en dat je de mensen helpt om bijvoorbeeld hun vrije tijd in te vullen, boodschappen te doen of met anderen af te spreken.

Je organiseert ook activiteiten voor de bewoners, in groepen of individueel. Je kunt iemand ook begeleiden bij het opruimen van de kamer of mensen met een verstandelijke beperking leren om zelfstandig boodschappen te doen. Je kunt mensen ook dingen aanleren die zij misschien wel niet goed kunnen.

Dit is een begeleidingsplan die je meestal zelf opstelt en evalueert en aanpast. Daarin wordt de ondersteuning afgestemd op de behoeften van de cliënt. De begeleiding en ondersteuning van ouders of andere familieleden is aan jou toevertrouwd. Je voert gesprekken met hen en overlegt over moeilijkheden en mogelijkheden. Teamoverleg en met school, werkplek of andere hulpverleners behoren ook tot je taken.

De mensen waarmee je werkt wonen in een instelling of in een kleinschalige woongroep, omdat zij niet helemaal voor zichzelf kunnen zorgen. Je moet het wel leuk vinden om een stukje van die zorg overnemen. Maar het is wel belangrijk dat je de bewoners wel zoveel mogelijk zelf laat doen. Je moet hun altijd ondersteunen en je moet mensen motiveren om iets te gaan doen. Ook je aandacht moet je goed kunnen verdelen omdat je meestal meerdere mensen hebt waar je op moet letten.

Als een woonbegeleider kun je werken met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Voor mensen met zintuiglijke beperkingen zijn er andere woonvoorzieningen waar zij kunnen wonen. Dat gaat meestal tot een leeftijd van 25 jaar. Voor volwassenen zijn er ook projecten waarbij je mensen met een beperking die thuis wonen ondersteunt en begeleid. Voor mensen met verstandelijke beperkingen(die er vaak ook lichamelijke beperkingen bij hebben) zijn er ook andere woonvoorzieningen. Voor kinderen maar ook voor volwassenen. Je hebt mensen met ernstige beperkingen die weinig zelfstandig kunnen of mensen die juist best veel zelfstandig kunnen.

Kortom, wat je nodig hebt is:

- een praktische inslag

- inlevingsvermogen

- het vermogen mensen te motiveren

- je aandacht kunnen verdelen

Wet- en regelgeving gehandicapten

Mensen met een beperking moeten net zo behandeld worden als anderen. Dat geldt voornamelijk op gebied van wonen en werken, maar ook diensten zoals onderwijs en openbaar vervoer moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte(Wgbh/cz) is het dus verboden om mensen met een beperking of chronische ziekte anders te behandelen op het gebied van werk, onderwijs en wonen. Ook al zijn er aanpassingen nodig. Zo moet een school bijvoorbeeld extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen waar nodig is. Sinds mei 2012 is ook het openbaar vervoer toegankelijk voor gehandicapten.

Direct onderscheid maken tussen “normale” mensen en mensen met een beperking is discrimineren. Bijvoorbeeld een werknemer niet aannemen omdat hij een handicap heeft. Indirect onderscheid is lastiger te herkennen. Een voorbeeld is dus als een bedrijf een verbod heeft om honden mee te nemen, waardoor het niet toegankelijk is voor een blinde werknemer.

Er zijn wel gevallen waar wel onderscheid in mag gemaakt:

- Als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid

- Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats)

- Positieve discriminatie (een werkgever geeft de voorkeur aan een gehandicapte werknemer)

Goederen en diensten moeten voor iedereen dus goed toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Er is een site die een overzicht geeft van wetgeving, voorbeelden, tips en organisaties die producten of diensten toegankelijk maken. (www.allestoegankelijk.nl) Een voorbeeld daarvan is dat mensen die blind of slechtziend zijn met een website kunnen werken die zo in elkaar is gezet dat zij ermee kunnen werken.

Als mensen met een beperking een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De overheid wil dat wel zoveel mogelijk voorkomen, ze willen daarvoor eerder andere oplossingen zoeken. Als het toch nodig is, zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) voor beschermingen van de cliënten.

De cliënt heeft dus volgens de wet het recht om een klacht in te dienen en heeft recht op een duidelijk omschreven behandeling.

De wet wordt vervangen door 2 aparte wetten. Er komt een aparte Wet zorg en dwang die beter aansluit bij de behandeling van gehandicapten en dementen. De bescherming van de nieuwe wet geldt voor mensen in een instelling, maar ook mensen die in een kleinschalige woonvoorziening of thuis wonen. Er komen voor die situaties duidelijkere behandelrichtlijnen.

Comment Stream

3 years ago
0

duidelijke tekst en indeling, ook leuk afwisselend met een plaatje of een filmpje goede informatie en na het lezen weet je er meteen meer van!

3 years ago
0

Mooi beginscherm met het plaatje en open achtergrond. Duidelijke en voldoende tekst. Ziet er goed uit.