FITOTOPÓNIMOS

A toponimia analiza os nomes vernáculos que a poboación dun territorio dá a un lugar determinado. Os topónimos ofrecen unha información moi valiosa tanto sobre o medio físico e biolóxico, como sobre outros aspectos étnicos, sociais ou culturais, dos pobos que moraban o territorio.

Os topónimos poden clasificarse tematicamente:nós ímonos centrar nos fitotopónimos :nomes de lugar referidos ao mundo vexetal, natural ou cultivado.

Loureiro

Comment Stream

3 years ago
0
3 years ago
0

Vídeo sobre o valor da toponimia.