ruimtemeetkunde

figuren met grond en bovenvlak

figuren met grondvlak en top

figuren zonder grondvlak en top