Dialog måndag 8 juni - 15
(tema arbete)
Lyssna och träna uttal!

Comment Stream

2 years ago
0

Hej Det är bra att träna för frömtiden

2 years ago
0

Ja, visst är det :)

2 years ago
0

Jo kontakta mig kväll då ska jag berätta med min chäfen

2 years ago
0

Amen

2 years ago
0

Ta konatkakt med chef för den skolan och de kommer att registrerar dig som vikarie.