Woodrow Wilson

28. prezident Spojených států


*28. 12. 1856

†26. 2. 1924

Měl 3 dcery

Nejdříve byl guvernér New Jersey

4. 3. 1913 se stal prezidentem

Funkci prezidenta ukončil 4. 3. 1921

Zasloužil se o vznik samostatného Československa, a proto bylo v roce 1919 nádraží císaře Františka Josefa přejmenováno na Wilsonovo nádraží. Komunisté ho ale později přejmenovali a v roce 1953 dostalo konečný název Hlavní nádraží. od roku 1990 má označení „nádraží prezidenta Wilsona“.

V roce 1928 byl před budovou nádraží vztyčen Wilsonův pomník, který v roce 1941 zničili nacisté.  

5. 10. 2011 byl odhalen nový pomník.

14 Bodů:

 • Odstranění kabinetní diplomacie.
 • Svobodná mořeplavba.
 • Odstranění překážek mezinárodního obchodu.
 • Omezení zbrojení.
 • Vyřešení koloniální otázky.
 • Evakuace cizích vojsk z ruského území.
 • Obnova suverenity Belgie.
 • Navrácení Alsaska-Lotrinska Francii.
 • Italské hranice podle národnostního principu.
 • Vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů Rakousko-Uherska.
 • Ukončení okupace Rumunska, Srbska a Černé Hory a zajištění přístupu Srbska k moři.
 • Nezávislost Turecka, autonomie pro neturecké národnosti Osmanské říše.
 • Zřízení nezávislého Polska s přístupem k moři.
 • Založení Společnosti národů.

ZDROJE: