Práce, výkon a energie

Zdeněk Horák

Ahoj já jsem Zdeněk a chtěl bych vám vysvětlil co je práce, výkon a energie. Začneme prací. Práce se dělí na manuální a mechanickou. Mechanická práce je to, že když nějaký stroj pracuje, tak vykonává práci, tím spotřebovává energie a tu doplní palivem. Aby jsme ji mohli vypočítat potřebujeme vzorec: W= F. s. Za výsledek musíme dát správnou jednotku: JOULE. Manuální práce je když nějaký člověk pracuje, tak spotřebuje energii a tu si doplní jídlem a pití. Vzorec: W= F. s jednotka je stejná JOULE. Další na řadě je výkon= Když někdo nebo něco vykonává práci za nějaký čas. Vzorec pro vypočítání je: P= W:t. Výkon má také svou jednotku: WATTY. Poslední je energie ta se také dělí na dvě části polohová a pohybová. Polohová energie se značí Ep, aby jsme mohli vypočítat, potřebujeme znát: g= gravitační konstanta vždy 10, m= hmotnost a h= dráha. Vzorec je Ep= m. g. h. Jednotka jsou JOULE. Pohybová energie: vzorec je 1/2 m . v na druhou. Jednotka jsou JOULE.

NASCHLEDANOU :D :D :D

Comment Stream