Ve škole jsme dostali za úkol vysvětlit pohybovou energii, polohovou energii, práci a výkon

Polohová energie má vzorec Ep= m . g . h

m = hmotnost, g = gravitační zrychlení, h = výška a g =10N\kg

Pohybová energii má vzorec Ek=  1\2 m.v2

m = hmotnost, v = rychlost

Práce má vzorec W = F . S

F = síla (N) S = dráha (m)

Výkon má vzorec P = W/t

W = práce (J) t = čas ( s)

Comment Stream