Pohyb

Simona Kouklíková

Zdravím :)) Všechny co to čtou :)

Podle tvaru dráhy rozeznáváme pohyb:

 • přímočarý
 • křivočarý
 • kruhový
 • Pohybem nazýváme stav, kdy těleso mění v určitém čase svoji polohu. Pohyb je relativní. To znamená, že různí pozorovatelé mohou vnímat pohyb stejné věci jinak. O relativní skutečnosti se nedá říct, který pohled je ten jediný správný. Správné jsou totiž všechny.
 • Pohyb charakterizují 3 veličiny:
 • s - dráha- m/s metr za sekundu
 • t - čas- s sekunda
 • v - Rychlost - m metr
 • Podle rychlosti rozeznáváme pohyb:
  • rovnoměrný (rychlost se nemění)
  • nerovnoměrný
  • Čas
   Čas je fyzikální veličina, kterou je charakterizován určitý čas. Základní jednotkou je sekunda, z dalších jednotek potom uveďme minutu a hodinu. Čas se značí písmenem t.
  • Dráha
   Dráha souvisí rovněž s pohybem. V našem případě za ni budeme považovat vzdálenost, o kterou se pohybující se předmět přemístil. Dráha je popisována délkovými jednotkami, mezi které patří základní metr, dále potom dílčí milimetr, centimetr, decimetr a násobnou jednotkou je například kilometr. Dráha se značí písmenem s.
   S pojmem dráhy souvisí i trajektorie, což je v podstatě křivka, která kopíruje pohyb tělesa.
   Rychlost
   Třetí fyzikální veličinou, která hraje v pohybu těles důležitou roli, je rychlost. Rychlost vyjadřuje, jak rychle se dané těleso pohybuje, respektive jak rychle se přemístí z jednoho bodu do druhého. Jednotkou rychlosti je kilometr za hodinu nebo metr za sekundu. Fyzikální veličiny rychlost se značí písmenem v.
   Základní vzorec
   Pokud chceme studovat pohyb těles trochu detailněji, může nám pomoci základní vzorec, který vyjadřuje závislost mezi základními třemi pohybovými veličinami, tedy rychlostí, dráhou a časem.
   v = s / t
   tento jednoduchý vzorec je nutno v některých případech použít i v jiných tvarech:
   s = v x t
   t = s / v
   Pohyb - historie
   Pohyb má velmi zásadní význam. Pohybuje se takřka všechno kolem nás. Počátky zájmu a bádání o tento fyzikální děj sahají do pradávna. Již staří lidé se zajímali o pohyb. Inspirovali se například i pohybem hvězd, otáčením se planety nebo třeba pohybem jakýchkoliv předmětů ze svého okolí. Zajímal je také volný pád, což je také jakýsi příklad pohybu.

Comment Stream