Les deskundigheidsbevordering

 • Je maakt een plan om je eigen deskundigheid en die van anderen te bevorderen.

In je plan staat het volgende omschreven:

 • Wat zijn je ontwikkelpunten/leerdoelen? (Deze kun je uit je antwoorden op het formulier halen)

Aan het eind van mijn stage wil ik meer verdieping hebben over verschillende vormen van dementie

 • Beschrijf welke vakliteratuur je zou kunnen gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen in je leerdoel.
 • - E-nursing
 • - NuZorg
 • - Dementie.nl
 • Beschrijf welke deskundigen je kunt raadplegen
 • - Psychiaters
 • - Verpleegkundigen/verzorgenden
 • Beschrijf wat geschikte bijscholingen of themabijeenkomsten zijn en geef ook aan wie deze organiseert en waar je ze kunt volgen.

De meeste instellingen zelf geven/ organiseren zelf cursussen.

Ook de stichting leven met dementie geeft bijeenkomsten maar deze zijn meer gericht voor de directe familieleden

 • Geef aan wat je zelf zou willen leren in zo’n themabijeenkomst of scholing

Over verschillende vormen van dementie, en hoe je hier het beste mee om kan gaan.

 • Beschrijf welke informatie je zou kunnen vinden in een zorginstelling

Hier zie je hoe de mensen er in de praktijk mee omgaan.

 • Beschrijf welke websites en blogs je kunt gebruiken

www.dementie.nl www.alzheimer.nl

 • Beschrijf wie je zou kunnen uitnodigen voor een gastles (naam en gegevens)

Een psychiater Theo Hazalhof, hij doet verschillende onderzoeken naar dementie. hij heeft een eigen website. waar alle informatie op staat.

 • Welke twitter-accounts en linked-in groepen/accounts zijn waardevol om te volgen?

Ik heb hier niks over kunnen vinden.

Welke patiëntenverenigingen of vorm van lotgenotencontact kunnen jouw helpen je deskundigheid over jouw onderwerp te vergroten?

De stichting leven met dementie, hier geven ze ook cursussen voor de familieleden.

Comment Stream