Třicetiletá válka

- 30 let (1618 - 1648)

- příčiny války:

1.) náboženské spory

2.) Habsburkové chtěli rozšířit svou moc

3.) hospodářské důvody

- Protestantská unie vs. Katolická liga

- fáze války:

1.) české stavovské povstání

2.) válka falcká

3.) válka dánská

4.) válka švédská

5.) švédskofrancouzská

- konec: vestfálský mír

- důsledky války:

1.) úbytek obyvatelstva (30 - 50%

2.) nevolnictví

3.) hospodářské vyčerpání

4.) čí území toho náboženské

5.) nový způsob válčení - žoldnéři (nájemný voják)

6.) samostatnost Nizozemska

Comment Stream