Inkovia

   Inkovia sú zaniknutá civilizácia, ktorá žila v Južnej Amerike. Boli známy svojimi šperkami,ozdobami zo zlata a striebra. Nakoniec ich dobili Španieli a Inkovia sa stiahli do hôr. Inkovia uctievali vládcu, o ktorom si mysleli, že je boh, Syn Slnka. Prvý vládca sa volal Pachacutec Inca Yupanqui. Organizoval rôzne oslavy, kde pozýval ostatných vládcov ríš. Inkovia vytvárali tiež múmie ako Egypťania ale Španieli ich všetky zničili.

 

Ako stavali

  Pachacutec Inca Yupanqui prestaval hlavné mesto Cusco do tvaru pumy. Z obrovských kameňov urobili jednu z najväčších inských stavieb: Sacsayhuaman.

       Pri stavbách používali aj makety, aby si mohli pomôcť pri stavaní stavieb.

       Používali kamene, ktoré vážili aj stovky ton a boli otesané do takého uhlu, že sa medzi ne nedala ani ihla. V chrámoch boli kamene krásne hladké. Pri stavbách používali aj rôzne zaujímavé kamene.

Sacsayhuaman

Ako bojovali

     Inkovia nepoznali železo, takže robili zbrane z kameňa a prírodného skla. Používali boleador-starodobý prak, macana-palicu, na ktorej bol kameň v tvare hviezdy, mazos-ťažkú palicu, do ktorej boli vtesané kamene. Používali aj sekery,luky a  oštepy . Inkovia nebojovali ani v lete a ani v noci , ale aj tak dokázali za 100 rokov dobyť celú Andskú oblasť. Na najdôležitejších miestach boli sklady. Inkovia mali všade špiónov, vďaka ktorím vedeli aké je nepriateľovo vojsko silné. Keď bolo nepriateľské vojsko slabé, tak urobili svoje vojsko z roľníkov, a keď bolo silné, tak urobili vojsko z vojakov a gardy.

Comment Stream