Pythagoras ja tema elu

Carmen Aas ja Ann-Triksden Süld  

11.A klass

Juhendaja: Margit Uiboaid

Pyrthagoras oli vanakreeka filosoof, matemaatik ja pütagoorlaste ususekti rajaja (580eKr - 500eKr). Tema olevat esimest korda kasutusele võtnud sõna 'filosoofia', et eristuda muudest asjatundlikest ja auväärsetest inimestest.

Ta sündis Samosis, Kreekas, umbes 580 eKr. Umbes 535 eKr, reisis Pythagoras Egiptusesse, et õppida rohkem matemaatika ja astronoomia kohta.

Lõuna-Itaalias, Krotonis, asutas ta filosoofilise ja religioosse kooli/sekti. Tema jüngreid kutsuti tavaliselt pütagoorlasteks.

Pütagoorlastele kehtisid ranged reeglid, näiteks nad pidid olema taimetoitlased, ei tohtinud süüa ube, ei tohtinud kanda karusnahku ega omada vara.

Pythagorase ja tema sekti tööst ei ole palju asitõendeid, tänu sekti rangele saladuskattele. Üks suur uskumus oli see, et kõik asjad looduses saab vähendada arvuliseks suhteks, kuna Pythagorase jaoks olid numbrid kõik. Tema arvates sai tervet maailma seletada vaid numbrite ja matemaatikaga.

Pythagoras tegi väga suuri arendusi nii muusikas kui ka astronoomias. Vaadeldes, et erinevad keeled erinevatel pikkustel annavad erinevaid helitoone. Selle järgi ta tegi muusikalise skaala, mida kasutatakse ka tänapäeval.

Pythagoras ja matemaatika

Pythagorase panus matemaatikamaailmale on üüratu. Oma elu jooksul uuris ta nii paaris kui paarituid arve, algarve, täiuslikke arve, ebaratsionaalseid arve, erinevaid teoreeme kolmnurkade, paralleelsete joonte ja ringide kohta. Kõige tähtsam neist muidugi on Pythagorase teoreem.

Teoreem seisneb sellest, et täisnurkses kolmnurgas kaatetite (a ja b) ruutude summa võrdub hüpotenuusi (c) ruuduga. See on teoreem, millel on on kõige rohkem tõestusi (ühes raamatus oli neid 370).

Teoreemiga saab välja arvutada:

  • kolmnurga külgede pikkusi
  • asjade kaugust ja kõrgust
  • vahekaugus
  • nurkade suurused

Päris elus saab seda kasutada arhitektuuris, tehnikas, mõõdistamises, kartograafias jne.

Teoreemi valemiks :

Teoreemi lihtsamaks lahendamiseks on internetis ka kalkulaator:

Teoreemi kalkulaator

TÄNAN TÄHELEPANU EEST

Comment Stream