מאדים

   מאדים הוא הכוכב הלכת הרביעי במערכת השמש, מאדים הוא הכוכב הרחוק ביותר מהשמש והוא קרוב ביותר לצירו של כדור

Comment Stream