הרב שאול ישראלי
ליאל ניני

מידע

נולד בעיר סלוצק שבבלארוס לרב בינימין איזראעליט רב העיירה קוינודב שהייתה על יד העיירה מינסק

למד בתלמוד תורה ובישיבה קטנה בנהלותו של הרב יחזקאל  אברמסקי ילדותו ובחרותו עברו בצל מהפכה הקומוניסטית

אביו שהמשיך ללמוד תורה על אף האיסור על כך נשלח על ידי השילטונות ומת שם

אמו נרצחה בשואה

לאחר שהשלטונות סגרו את הישיבה בסלוצק עבר למינסק ולמד שם במחתרת אצל הרב יהושע צימביליסט מהורודנא בבית הכנסת שואבי מים

מאוחר יותר הצטרף להתארגנות של קבוצת בחורים מישיבות שנסגרו על ידי השילטונות