Integratie

Artikel integratie
Hier is een link naar een artikel over integratie


Hoe zou je integratie kunnen bevorderen?
Ik denk zelf dat je het zou kunnen bevorderen doordat je allochtonen verplicht een opleiding en taalcursus oplegt. Zo kunnen ze zich makkelijker in onze maatschappij vestigen. Hierdoor is er meer kans op minder criminaliteit. Het is voor de allochtonen mensen dan ook fijn dat ze zich spreekbaar kunnen maken en daarnaast zou ook een beroepskeuze cursus erg handig zijn voor de bevordering. Zo kunnen ze een leuke baan vinden inplaats van dat ze uitkering gaan trekken. Ik vind dat dit ook moet gelden voor Nederlandse werklozen. Ook vind ik dat een uitkering voor iedereen maar voor een paarmaanden tijd moet gaan gelden, zo word je eigenlijk gedwongen om een baan te gaan zoeken. Dit zal uiteindelijk goed zijn voor onze economie en maatschappij. Daarnaast zullen de belastingen ook minder worden omdat we dan minder geld moeten afstaan voor werklozen mensen, dit is ook wel zo eerlijk.
Ondanks deze hulpmiddelen zou dit probleem nog niet opgelost zijn, want er zullen altijd mensen die het slecht hebben naar dit land komen. We zouden eigenlijk in de eerste plaats de andere landen helpen zodat de mensen daar niet meer weg willen. Maar dat is nog een lange weg om te begaan.

Zorgboerderijen

Ontwikkeling:
De laatste twintig jaar zijn het aantal zorgboerderijen enorm toegenomen. Het is een van de vele veranderingen die binnen de zorg hebben plaats gevonden. De diensten die aan cliënten op een zorgboerderij worden aangeboden passen binnen de verschuiving om goed aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten.
Veel meer dan voorheen staat de cliënt centraal: waar heeft deze behoefte aan, wat zijn haar of zijn mogelijkheden.

Geschiedenis:

Uit de hand gelopen hobby

Het is allemaal begonnen bij een uit de hand gelopen hobby.
Jantinus de Groote had een aantal schapen als hobby. Dit heeft hij verder met zijn gezin uitgebreid in de jaren negentig. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 1000 fokooien met in totaal circa 2500 schapen

Eerste contact met de zorg

Eind jaren negentig, kwam via een gemeentelijk project de schapenhouderij in aanraking met de zorg. De Gemeente Amsterdam had een project opgericht voor kansarme jongeren. Deze jongeren moesten bepakt met bagage, vier dagen door de Drentse bossen trekken. Wanneer men deze proef had doorstaan, werden de jongeren voor drie weken op verschillende boerderijen geplaatst. De jongeren die het gehele project positief hadden afgerond, kregen een baan binnen de Gemeente Rotterdam.

Uitbreiding schapenhouderij met zorg tak

Door deze ervaring is het idee ontstaan om een zorg tak aan de schapenhouderij toe te voegen. Om een goede zorg te kunnen waarborgen, hebben wij ons in 2004 aangesloten bij Stichting Zorgboerderijen Drenthe . Met deze krachtenbundeling is de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

In 2009 en 2011 zijn de beide zonen bij het bedrijf ingekomen. Dit heeft een groei veroorzaakt binnen de zorg tak.

Klik hier voor meer info over dit zorgboerderij

Dit filmpje is niet van de zorgboerderij waar ik over heb geschreven.
Ik heb voor dit filmpje gekozen omdat je in dit filmpje goed ziet wat ze allemaal doen op zoon boerderij en ook omdat het niet te lang filmpje is.

Mijn mening over het filmpje
Ik vond dat goed word uitgelegd waar ze allemaal mee bezig zijn om deze jongeren te helpen en daarnaast ook de verschillende activiteiten en werkzaamheden die ze uitvoeren. Ik vind het vooral mooi dat ze echt met de dingen kunnen bezig zijn die een echte boer in het dagelijks leven doen. Naast dat worden ze ook nog begeleid met school wat ik iets heel goeds vind. Je ziet ook aan de kinderen dat ze gelukkig zijn en het werk wat ze moeten doen leuk vinden!

Comment Stream

3 years ago
0

Ik zou een beetje letten op hoe je dingen zegt bijv: Zo kunnen ze een leuke baan vinden inplaats van dat ze uitkering gaan trekken maar verder is het heel duidelijk en goed beschreven!

3 years ago
0

Het ziet er goed uit, alleen zou je misschien boven aan neer kunnen zetten dat het een afrondingsopdracht is en je naam bijv.

3 years ago
0

ziet er duidelijk en mooi uit, alleen mis ik nog wel je naam en de afrondingsopdracht. voor de rest heb je een leuke filmpje en een leuke foto:D