עבודה בגאוגרפיה -נועם לוי

זיהום נחל הירקון

נחל הירקון,אשר עלה לכותרות בעקבות אסון המכבייה ,בתאריך ה-14 ביולי 1997, בטקס הפתיחה של המכביה ה-15, התמוטט גשר ארעי שהוקם על נחל הירקון כדי לאפשר את מעבר משלחות המכביה לאצטדיון רמת גן.

נחל הירקון, מהווה דוגמה לאחד מנופי המים הייחודים אשר נפגע כמעט לאורך כל אורכו, נחל הירקון הוא הנחל השני בגודלו בישראל, מתפתל במרכז מטרופולין הגדול במדינה, הנחל נראה כיום, כמעט לכל אורכו כתעלת ביוב יבשה, שחורה ומצחינה בה נפגעו ערכי טבע ונופים רבים.

הבעיה

בשנות ה-60 שאב מפעל הירקון- נגב כ-90 אחוז ממי הירקון לטובת תושבי תל אביב ודרום הארץ, כתוצאה מכך הדרדרה ספיקתו של הנחל עד כדי 500 מטר קוב בשעה, ולעיתים נעצרה הזרימה עד כדי כך שאפיק הנחל החל להיסתם ולהפוך למפגע תברואתי.
במקביל התחוללה תנופת בניה אדירה סביב הירקון שהוא, גם כיום הנחל המיושב ביותר בישראל,  כתוצאה מכך הופנתה כל פסולת הבניין, השפכים העירוניים,והפסולת התעשייתית של הישובים השונים אל הירקון שאיבד מצורתו ומעוצמתו.

פתרונות

בשנת 1996 אושרה תכנית אב לשיקום הנחל מעיינות הירקון עד לשפך הנחל לים. התכנית כוללת פיתוח מוקדי תיירות ונופש ושיקום צמחי, כולל שבילי נחל וגשרי מעבר בין גדותיו של הנחל עבור הולכי רגל , . ורוכבי אופניים

.למעלה מ-85 מיליון ש"ח תוקצבו לתוכנית אב לשיקומו של הנחל

במסגרת הפעולות לשיקום הנחל הוקמה בשנת 2004 מערכת ניסיונית של ברייכות אקולוגיות בגדה הדרומית של אתר שבע. משאבה המחוברת לצינור שהושקע מזרחית לסכר של שבע טחנות שואבת מים מן הנחל ומזרימה אותם אל הבריכות שעל הגדה. בבריכות נשתלו מיני צמחים בעלי תכונות לסינון המים מן המתכות, הפסולת האורגנית ומרכיבים רעילים אחרים, וניצולם לתועלת הצמח. המטרה היא לטהר את המים לרמה שתאפשר להשקות בהם את פארק הירקון ובכך לשחרר את המים המושבים המשקים כיום את הפארק לשימושים אחרים.

תמונות של הזיהום של הנחל הירקון

Comment Stream