Jornades professionals 2015

comerç i màrqueting

Des de diverses vessants tècniques, en cada una de les especialitats impartides al centre, les jornades professionals tracten de traslladar des d'una visió més pragmàtica i professional, el dia a dia del món laboral al que s'adrecen els nostre estudiants

Grau Mitjà GM

Comment Stream