Jak to bylo dříve?

pravěcí lidé - využívání ohně

zisk - díky blesku

později -  se lidé naučili přenášet ohniště a udržovat ho

prapředci - narazili na uhlí = ohniště byla po té trvalejší a vydatnější

Alessandro Volta - první zásobárna elektrického proudu (Voltův článek)

André-Marie Ampére - r. 1820 zjistil že cívka do které zavedl proud projevuje magnetické účinky, zkonstruoval galvanometr a komutátor

Georg Ohm - r. 1827 zákon, proud procházející obvodem je přímo úměrný elektrickému napětí

J.J.Thomson - Objevil a popsal elektron

Fosilní paliva

největší díl práce, elektrárny které spalují fosilní paliva - zkamenělé zbytky rostlin a živočichů

dnes spalují uhlí a pak zemní plyn

v minulosti i ropa

díky fosilním palivům - dostatek energie

Energie z vody

vodní mlýny nahrazeny většími i menšími vodními elektrárnamy

proud vody - pohání turbíny a tím vyrábějí elektřinu

čím větší je výškový rozdíl=tím lepší je energie

Obnovitelné zdroje

v poslední době přibývání elektřiny vyrobené ze zdrojů

např. sluneční záření nebo vítr

jsou závislé na přízni či nepřízni počasí

Století atomu

Pierre a Marie Curie - výzkum radioaktivních látek, r. 1898 objev radia a polonia

Ernest Rutherford - dokázal existenci přirozené radioaktivity

Hahnovy a Strassmannovy radiochemické výzkumy - zveřejněny 6. ledna

Štěpná reakce

rozbití složitého jádra nestabilního atomu

proniká do něj neutron

První jaderný reaktor

Spuštěn 2.12.1942

Enric Fermi - první řízená štěpná jaderná reakce

1951 - první elektřina z jaderné energie

Radioaktivita

3 druhy záření:

Alfa- je nejslabší a k ochraně stačí list papíru

Beta- je nebezpečnější k ochraně poslouží kovové štítky o tloušťce minimálně 1 mm

Gama- je nejsilnější a nejnebezpečnější, částice elektromagnetického vlnění proniknou kdekoliv

Schéma jaderné elektrárny


Jaderné palivo

Než se vyhořelé palivo začne zpracovávat, ve speciálních závodech se ponoří do obřích bazénů. Vodní roztok zabrání uniku radiace i nebezpečně oxidaci.

Vyhořelé palivo

Klady - ohromný zdroj energie, větší než ostatní

Zápory - radioaktivní, nebezpečné několik let

Ochrana jaderných el.

přísné zatěžovací testy

chlazení aktivní zony

potlačení tlaku

ochranné systémy

Svět s jádrem

dojde fosilní palivo=zanikne tepelná elektrárna

Důsledky: výpadek proudu, vítr,ledovky,přetrhané dráty

červenec 2012=vypadnutí proudu neboli Black out

Comment Stream