Novi dečji kutak   otvorio је akciju
"DARUJEM TI ZA 8. MART"

ZA UČENIKE NIŽIH I VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE.
Vaše radove: crteže, literarne radove, kreativne ideje,
sve tehnike i svi radovi nagrađujemo diplomom.
šaljite radove do 8. matra na adresu
ankarasic4@gmail.com

Svi učesnici dobijaju on-line diplome na email adrese.