?מהי קרינה

קרינה היא למעשה אנרגיה. אנרגיה זו נעה בצורה של גלים או בצורה של חלקיקים.
ישנם סוגים שונים של קרינה, שהם בעלי אנרגיה  שונה.

קרינה מייננת וקרינה לא מייננת

קרינה מיינת היא קרינה בעלת אנרגיה גבוהה שיכולה לשבור קשרים כימיים ולגרום לשינויים בחומר. קרינה כזאת עלולה לגרום לשינויים גם בגופם של היצורים החיים. לדוגמה: קרניX , המשמשות בצילומי רנטגן.


קרינה בעלת אנרגיה נמוכה יותר נקראת קרינה לא מייננת. סכנותיה של קרינה זו פחותות, אך גם לה עלולות להיות השפעות מזיקות על הסביבה ועל היצורים החיים.
דוגמאות לקרינה לא מייננת: קרינה מתנורי מיקרוגל; קרינה מטלפונים סלולאריים; קרינה ממתקני חשמל.

"לקוח מתוך אתר "סבבה