Máy dò kim loại cho dệt may - Textile

Máy dò kim loại hiện nay là một phần không thể tách rời của quá trình sản xuất hàng dệt may và là một yêu cầu bảo đảm chất lượng cần thiết cho các nhà sản xuất mang đến các thương hiệu hàng đầu trên thế giới.Ở giai đoạn sản xuất, việc dò kim loại cung cấp một giải pháp an toàn cho sản phẩm, giảm thiểu nguy cơ kiện cáo liên quan đến luật pháp, dẫn đến tai tiếng xấu và tổn thất tài chính... tất cả đều có thể xảy ra nếu một khách hàng bị tổn thương bởi một mũi kim bị gãy hoặc miếng kim loại còn lẫn trong một sản phẩm đã hoàn thành và xuất ra ngoài thị trường.Công nghệ tiên tiến hàng đầu của Lock và mục đích thiết kế hàng loạt các may do kim loai trong duoc pham đảm bảo các tiêu chuẩn kiểm tra rất cao và cung cấp những lợi ích quan trọng trong mọi giai đoạn của sản xuất.