נוטרייה

Comment Stream

2 years ago
0

לא מילאת אחר הוראות המשימה. לא רשמת מידע על הייצור. מהיכן הגיע, לאיזה נזקים היא גורמת, מהן דרכי ההתמודדות.

2 years ago
0

גלית בויאנשו