Fond ohrožených dětí, KLOKÁNEK

Cíl

Klokánek je projekt, jehož cílem je vychovávat opuštěné děti v rodinném prostředí, místo toho aby byly v dětských domovech. A to do té doby, než se mohou vrátit zpět do své rodiny, nebo než se pro ně najde náhradní rodinná péče. Nadace má pověření MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí) příjmat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a na základě žádosti samostatného dítěte nebo osoby, která dítě nalezne opuštěné, nebo v krizové situaci.

První klokánek

První Klokánek byl otevřen v Žatci v roce 2000. V dnešní době u nás existuje šestnáct Klokánků s celkovými 320 místy. Od otevření Klokánku zde bylo již přes tři tisíce dětí.

Život v Klokánku

O děti se starají klokaní "tety" , které jsou pracovnicemi fondu. Tety  jim vaří, uklízejí, učí se s nimi, hrají atp. Děti chodí normálně do školy nebo školky, navštěvují různé kroužky a dokonce se můžou stýkat se svými rodiči. Děti většinou žijí v domě s více byty. Jedna teta se společně s jednou pomocnicí starají o 3 až 4 děti.

Osudy dětí

Děti jsou v Kolkánku vychováváni půl roku. Potom se 60% dětí vrací zpět k biologickým rodičům a 30% odchází do náhradní rodinné péče.

Co musí mít "Klokaní rodič"?

  1. morální a trestní bezúhonnost
  2. zkušenosti s dětmi
  3. minimálně středoškolské vzdělání
  4. vhodnou osobní strukturu (schopnost vytvořit útulné a citově vřelé prostředí dětem, a schopnost řádného vedení domácnosti)

Povinosti "Klokaních rodičů"

Musí dbát o zdraví a řádný tělesný stav dítěte. Vytvořit dětem bezpečné a rodinné prostředí. Osobně jim zajišťovat vhodnou stravu. Vést děti k pořádku a čistotě. Dále musí vést pokladní knihu a provádět měsíční vyúčtování svěřených finančních prostředků. Dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, účastnit se pracovních porad a školení. A mnoho dalšího.

Klokánci v ČR

Comment Stream