Husitský válečník X římský válečník

rozdíly ve zbroji těchto armád.

Římské milice byly postaveny z občanů římského státu. Každý muž musel odsloužit svůj díl válečného řemesla. Pokud chtěli, mohli v armádě nadále bojovat, tentokrát za peníze.

Oproti tomu byli husitské voje postaveny ze zbouřených řad rolníku. Znát to bylo na kvalitě zbroje, tak i na organizaci celé armády.

Římské voje byli seřazeny do těsných pluků, formací a oddílů. Každý měl několika měsíční výcvik, kde se naučil respektovat své nadřízené, i bratry ve zbroji, účinně bojovat atd. Dále byli tyto římské formace závislé na každém jednotlivci, proto musel každý člen oddílu znát svou povinnost, a své místo. Každý Řadový voják byl vyzbrojen krátkým mečem Gladiusem a vrhacími oštěpy. Na sobě měl obvykle navlečenou těžkou plátovou zbroj, a na zádech své zásoby na cestu. Nesly také jeden sloup do provizorní palisády. Vše co potřeboval měl tedy na sobě. Armáda díky tomu byla velice mobilní, a mohla rychle reagovat na nečekané situace.

V těchto armádách se také používali balisty, zbraně jenž se lehce skladovali, a fungovaly jako malé katapulty.

nejslavnější Římská formace "testudo", vyhovující hlavně pro opatrný postup proti střelcům.

Oproti tomu Husité byli mnohem méně organizovaní, a vyzbrojeni většinou byli tím, co našli. Nebylo tedy ničím překvapivím, když většina těchto vojáku měla v rukách spíše vidle, halapartny, cepy, řemdihy či kladiva. Oproti římsým vojskům však nebojovali z povinnosti, či za peníze.  K boji je přimělo pálení mistra Jana Husa, který kritizoval tehdejší politiku církve a byl za to upálen.

Na sobě měli většinou jen kroužkovou zbroj, vycpávané vesty či jen kus hadru, díky těmto věcem neměli takřka žádnou obranu vůči ranám utrženým v boji, zato však byli mnohem rychlejší, než jejich nepřátele jenž pochodovali v plné zbroji.

Oproti Římské armádě, bojovali v husitské armádě i ženy. A někdy i děti, které po nepřátelích vrhali kameny. Vozové hradby byl vynález, jenž mohli husité vézt při svých taženích. sloužila jako pohyblivá provizorní hradba.

Také zde byli poprvé účinně použity palné zbraně: píšťaly. Přebíjeli se nehorázně dlouho, oproti tomu, však byli velmi účinné proti plátovým zbrojím. vyplatilo se proto vystřelit jen jednou, a pušku až po bitvě přebít.

Tažení husitů (kališníků)

Ve výsledku je tedy jasné, že Římská armáda byla mnohem profesionálnější nežli ta husitská. Oproti tomu ale husité byli hnáni do boje ne povinností, ale svým vlastním vztekem, který jim do boje dal mnohem větší chuť.

Comment Stream