Částice

Částice: malé části hmoty

Brownův pohyb:neustálý pohyb částic

Difúze:pronikání částic mezi sebe navzájem

Síly mezi částicemi nám škodí (např.při vzlínání vody do starého domu)a pomáhají(např.při mytí rukou).

Molekuly:skládají z minimálně dvou atomů

Atomy:skládají se z jádra(skládá se z protonů a neutronů)a obalu(skládá se z elektronů)

Ionty:mají kladný nebo zaporný elektrický náboj je to způsobeno tím že jádro má více protonů než obal elektronů (tím se liší od atomů)

Sloučenina:skládá se z různých druhů atomů

Prvek:skládá se z jednoho druhu atomů

Comment Stream